ZEYBEK

Zeybeklik son dönemlerde popüler bir nostaljik öğe haline gelmiş,asıl kökeni 16.yy sonlarına dayanan ilk olarak da Anadolu Selçuklularında rastlanan bir terimdir.
Efeler de,yenilgilerle bozulmaya yüz tutan merkezi idarelerin yönetimlerine karşı isyancıların çığ gibi büyümesiyle ortaya çıkan ve en çok da varlığını Aydın ilinde hissettiren bir çeşit haksızlığa karşı çıkan gönlü tok eşkıyalar olarak tarihin birçok safhasında devletle işbirliği yapmış,kurtuluş mücadelelerinde etkin rol oynamış olan kişiler olarak nitelendirilebilir.
Günümüzde halen çeşitli yörelerimizde insanı derinden etkileyen müziklerimiz eşliğinde,kültürümüzün devamlılığını yaşatmak adına yarışma ve gösteriler de düzenlenerek varlığını etkin bir şekilde gösteren, kültürümüzün vazgeçilmez bir unsurudur..